SPORT — 11 iunie 2014 at 05:26

Motanu trebuie sa se abtina

by

Astazi, cu incepere de la ora 13:00, va avea loc sedinta Comitetului Executiv al AJF Calarasi, ocazie cu care va fi supus dezbaterii cazul Radovanu. Comisia de Disciplina nu si-a asumat aseara nici o decizie si a pasat responsabilitatea catre organul de conducere al forului fotbalistic judetean.
Sedinta de astazi a fost programata la cererea presedintelui AJF Calarasi, Doru Dinca – Motanu. Nu se stie inca ce doreste acesta de la oamenii care fac parte din Comitetul Executiv. Se poate intampla doar sa le ceara parerea cu privire la situatia celor de la Radovanu, o echipa indisciplinata din moment ce a parasit terenul de joc la Dragos Voda, si-a platit cu intarziere datoriile catre AJF Calarasi si nu s-a prezentat la Fundulea.
Daca Doru Dinca doreste ca oamenii din Comitetul Executiv sa ia o decizie cu privire la acest caz, atunci greseste. Membrii organului de conducere a AJF Calarasi nu pot scoate castanele din foc in locul presedintelui. Luarea unei decizii este foarte periculoasa pentru toti cei care alcatuiesc Comitetul Executiv. Potrivit Statutului, hotararile Comitetului Executiv contrare legii si dispozitiilor cuprinse in statutul si regulamentele AJF Calarasi pot fi atacate in justitie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la sedinta Comitetului Executiv sau care au votat impotriva si au cerut sa se insereze aceasta in procesul verbal de sediinta, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
In acest moment, AJF Calarasi nu mai are nevoie de inca un proces. In plus, toata lumea doreste solutionarea cazului, nu taraganarea lui prin salile de judecata. Timpul este foarte scurt si trebuie ca cineva sa dea dovada de responsabilitate. In cazul in care se va supune la vot, Doru Dinca ar trebuie sa se abtina pentru ca este unul dintre oamenii care au dat nastere acestui caz.
In mod normal, Comisia de Disciplina trebuia sa ia aseara o decizie. Aceasta putea fi atacata in termen de cinci zile la Comisia de Apel, dupa care se putea ajunge la Consiliul National pentru Solutionarea Litigiilor. Sub nici o forma, o decizie a Comisiei de Disciplina sau a Comisiei de Apel nu poate fi atacata la Comitetul Executiv, organ de conducere care nici nu poate lua decizii in locul comisiilor mai sus mentionate. Raman la parerea ca asistam la un caz foarte greu, poate cel mai greu care a ajuns vreodata pe masa Comisiei de Disciplina. Acesta este motivul pentru care Auras Dumitru, Daniel Tutuianu si Mihai Stroe nu trebuie blamati.

Articolul 33 – Atribuţiile Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al AJF Calarasi. Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale. Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(2) Comitetul Executiv poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

(3) Principalele atribuţii ale Comitetului Executiv sunt:

a) aprobă Regulamente şi alte acte normative privind activitatea fotbalistică din judeţul Calarasi, cu excepţia celor din competenţa Adunării Generale;

b) aprobă calendarul acţiunilor sportive judeţene de fotbal, cu respectarea calendarului competiţional al

FRF;

c) aprobă clasamentele finale ale competiţiilor judeţene de fotbal;

d) propune spre aprobare adunării generale cuantumul cotizaţiei anuale de membru afiliat al AJF Calarasi şi

stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea fotbalistică;

e) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor AJF Calarasi şi le supune aprobării Adunării Generale şi informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire cu privire la retragerea unui membru din AJF Calarasi;

f) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor AJF Calarasi, precum şi suspendarea sau eliberarea

din funcţie a membrilor respectivelor comisii;

g) aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a antrenorilor principali ai selecţionatelor judeţene, programele de pregătire şi participarea la jocurile naţionale oficiale şi amicale, precum şi cheltuielile ocazionate de acestea;

h) aprobă organigrama şi statul de funcţii ale AJF Calarasi, nivelul de salarizare a funcţiilor, normele financiare privind deplasarea persoanelor delegate în ţară şi străinătate;

i) aprobă salarizarea preşedintelui AJF Calarasi;

j) aprobă programe de dezvoltare a bazei materiale a AJF Calarasi;

k) elaborează şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

l) aprobă convenţiile încheiate între AJF Calarasi şi alte persoane juridice;

m) dispune programe şi tematici de control asupra activităţii structurilor sportive afiliate;

n) poate suspenda, până la proxima Adunare Generală, un membru al său sau al Comisiei de cenzori, dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a îndatoririlor sale sau dacă a devenit nedemn pentru funcţia respectivă; deciziile Comitetului Executiv în astfel de cazuri se iau cu majoritatea absolută a tuturor membrilor săi; persoana în cauză se va abţine de la vot;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

p) aprobă sistemul competiţional judeţean pentru Liga a-IV-a, Liga a V-a şi Liga a VI-a (fotbal în 11 – masculin), pentru fotbal feminin, fotbal în sală şi juniori precum şi modificările acestuia;

q) aproba calendarul competitiilor interne si internationale ale AJF Calarasi;

r) aproba clasamentele finale ale competitiilor judetene de fotbal;

s) stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor din activitatea fotbalistica din judetul Calarasi;

t) dispune controlul asupra activitatii cluburilor, asociatiilor, sectiilor de fotbal potrivit competentelor legale;

u) aproba organigrama AJF Calarasi.

 

Comments are closed.