Special — 14 ianuarie 2014 at 14:49

Statutul AJF Calarasi

by

Alegerile pentru postul de presedinte al AJF Calarasi vor avea loc la 15 februarie 2014. Deocamdata, doar doi oameni au spus raspicat ca vor sa candideze. Bratu Cataros, care nu mai are absolut nici o sansa in acest moment, si olteniteanul Nicolae Eftene vor sa preia sefia fotbalului calarasean. Primul nu a facut absolut nimic in folosul sportului rege de la noi din judet, a condus duhnind a bautura AJF Calarasi, ajungand sa fie abandonat de catre toti oamenii de valoare. Eftene este cunoscut drept un om ambitios, care isi doreste sa ajunga presedinte pentru a pune pe picioare fotbalul juvenil, astfel incat echipele din judetul Calarasi sa nu mai fie nevoite sa plateasca jucatori de la Bucuresti pentru un spectacol mediocru.
Se discuta si despre candidaturile lui Doru Dinca, fost director al CSM Calarasi pentru o perioada scurta de timp, si despre cea a lui Marius Stroe, fost sef al Directiei Judetene pentru Tineret si Sport Calarasi in perioada in care toata Romania era portocalie. Termenul pentru depunerea candidaturilor este 1 februarie. Apoi, Comitetul Executiv va analiza dosarele candidatilor si va intra in linie dreapta pentru alegerea noului presedinte. Pentru ca multa lume nu stie care este regulamentul care guverneaza fotbalul calarasean, publicam acum statutul Asociatiei Judetene de Fotbal Calarasi.

STATUTUL ASOCIATIEI JUDETENE DE FOTBAL Calarasi

PREAMBUL

În sensul prezentului statut, următorii termeni se definesc astfel:

a) Adunarea Generală – organul suprem si legislativ al AJF Calarasi format din totalitatea membrilor săi;

b) Afiliere – reprezintă decizia luată de AJF Calarasi de a admite printre membrii săi afiliaţi o structură

sportivă de fotbal;

c) Arbitru – toate categoriile de arbitri prevăzuţi în “Legile Jocului” – arbitrul, arbitri asistenţi, al patrulea

oficial;

d) Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) – asociaţia judeţeană de fotbal este persoană juridică de drept

privat, având drept scop organizarea activităţii fotbalistice la nivelul judeţului, cu respectarea statutului şi

regulamentelor FRF;

e) Club sportiv – cluburile sportive sunt structuri sportive cu personalitate juridică, constituite în

condiţiile legii. Cluburile sportive pot fi: persoane juridice de drept privat, structuri fără scop lucrativ sau

societăţi comerciale sportive pe acţiuni;

f) Comitetul Executiv – organul executiv al AJF Calarasi, constituit în conformitate cu dispoziţiile statutului

AJF;

g) Comitetul de Urgenţă – organul executiv al AJF Calarasi, constituit în conformitate cu dispoziţiile

statutului AJF Calarasi;

h) Competiţie oficială – orice competiţie fotbalistică organizată în conformitate cu prevederile statutului

şi regulamentelor FRF de către FRF, AJF Calarasi sau LPF;

i) Federaţia Română de Fotbal (FRF) – FRF este o structură sportivă de interes naţional, constituită prin

asocierea cluburilor sportive, a asociaţiilor judeţene de fotbal şi a asociaţiei municipale de fotbal

Bucureşti;

j) * Federation Internationale de Football Association (FIFA) – Federaţia Internaţionala de Fotbal

Asociaţie care organizează Fotbalul Asociaţie în conformitate cu prevederile “Legilor Jocului”;

k) Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) – structură sportivă, subordonată FRF, constituită prin asocierea

cluburilor sportive profesioniste participante la competiţia Campionatul Naţional Liga I;

l) International Football Association Board (IFAB) – organismul competent să modifice “Legile

Jocului”

m) Oficial – orice persoană cu funcţie de conducere, membru al unei comisii, arbitru şi arbitru asistent,

observator, antrenor, preparator fizic, şi orice altă persoană responsabilă cu problem tehnice, medicale sau

adiministrative din cadrul FRF, LPF, AJF Calarasi, AMFB şi cluburilor sportive;

n) Observator – toate categoriile de observatori oficiali – de joc, de arbitri şi supervizorii;

o) Membru afiliat – structuri sportive de fotbal (cluburi sportive, asociaţii sportive) afiliate la AJF Calarasi;

p) Union des Associations Europennes de Football (UEFA) – Uniunea Asociaţiilor Europene de Fotbal.

q) Legitimatie sportiva– document care atesta apartenenta unui jucator de fotbal la un club sau o asociatie

sportiva.

r) Regulament– orice document cu caracter normativ aprobat de organele FRF, sau AJF Calarasi, dupa caz.

În prezentul statut, masculinul generic utilizat pentru concizie, se aplică şi pentru genul feminin. Orice

termen folosit la singular poate avea şi sens de plural şi vice-versa.

CAPITOLUL I

PREVEDERI GENERALE

Articolul 1 – Denumire şi statut juridic

(1) Asociaţia Judeţeană de Fotbal (AJF) Calarasi este persoană juridică de drept privat, fără scop lucrativ,

autonomă, neguvernamentală şi neutră din punct de vedere politic, religios şi etnic.

(2) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Calarasi are Autorizaţie de funcţionare nr. 895/08.03.2002 şi Certificat de

identitate sportivă nr. 0002143/08.03.2002/AG/B/00001/2002 eliberate în condiţiile legii de Ministerul

Tineretului şi Sportului.

(3) Asociaţia Judeţeană de Fotbal Calarasi este membru afiliat FRF, fiind o structură sportivă de interes

local, persoană juridică de drept privat, având drept scop organizarea, coordonarea si controlul activităţii

fotbalistice in judeţul Calarasi, cu excepţia competiţiilor organizate de FRF şi/sau LPF, singura autorizată

în acest scop în teritoriul său de competenţă, conform Legii Educaţiei Fizice şi Sportului nr. 69/2000 şi

Statului FRF.

(4)În cadrul activităţii AJF Calarasi se foloseşte limba română.

Articolul 2 – Sediul

Sediul AJF Calarasi este situat în Calarasi, str. Dobrogei, nr 2.

Articolul 3 – Durata de funcţionare

AJF Calarasi funcţionează pe o durată nedeterminată.

Articolul 4 – Patrimoniul iniţial

La data constituirii sale, 05.12.2001, patrimoniul iniţial al AJF Calarasi însuma 29.109.955 lei, atât în activ cât şi în pasiv.

Articolul 5 – Însemne

(1) AJF Calarasi are emblemă proprie aprobată de Adunarea Generală, aceasta fiind înregistrată la Oficiul

de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile legii.

(2) Emblema AJF Calarasi poate fi modificată numai printr-o hotărâre a Adunării Generale.

Articolul 6 – Afiliere internă

(1)Asociaţia Judeţeană de Fotbal Calarasi este persoana juridică de drept privat constituită din cluburile şi

asociaţiile sportive cuprinse în sistemul competiţional judeţean, afiliate şi recunoscute de aceasta.

(2)AJF Calarasi este afiliată la Federaţia Română de Fotbal şi recunoscută de aceasta, conform statutului,

drept singura autoritate a fotbalului asociaţie din judeţul Calarasi

(3) În activitatea lor AJF Calarasi, membrii afiliaţi, jucătorii, oficialii şi membrii comisiilor AJF Calarasi sunt

obligaţi:

a) să respecte Legile Jocului elaborate de IFAB şi Legile Jocului pentru Futsal elaborate de Comitetul

Executiv FIFA;

b) să respecte principiile loialităţii, integrităţii şi sportivităţii ca o expresie a spiritului de fair-play;

c) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele şi deciziile FRF, FIFA şi UEFA, precum şi

deciziile Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne;

d) să recunoască jurisdicţia TAS astfel cum este definită de statutele FIFA, UEFA şi FRF;

e) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare

sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor FRF/ AJF Calarasi, Tribunalului

Arbitral al Sportului de la Lausanne, tribunal arbitral independent şi imparţial, pentru soluţionarea de

manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti, excepţie făcând cazul în care

legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest lucru;

f) să respecte orice alte îndatoriri care le revin în conformitate cu dispoziţiile statutului şi regulamentelor

FRF, FIFA şi UEFA.

Articolul 7 – Scop şi obiective

(1) Scopul AJF Calarasi îl constituie dezvoltarea constantă a practicării jocului de fotbal şi promovarea,

coordonarea şi controlul acestuia pe teritoriul judeţului Calarasi, până la nivelul Ligii a IV a inclusiv, în

conformitate cu spiritul de fair-play, precum şi cu valorile educaţionale, culturale şi umanitare ale acestuia,

în special prin intermediul programelor pentru juniori şi de dezvoltare, în conformitate cu atribuţiile

acordate de către FRF.

(2) În acest sens, principalele obiective ale AJF Calarasi sunt:

a) organizarea, administrarea, coordonarea şi controlul sistemului competiţional judetean şi

campionatului Ligii a-IV-a/a-V-a/a-VI-a, etc. şi omologarea rezultatelor acestora potrivit regulamentelor

FRF;

b) dezvoltarea şi promovarea practicării jocului de fotbal pe raza judeţului Calarasi;

c) promovarea fotbalului judeţean, prin echipele reprezentative şi cele ale cluburilor, în competiţiile

naţionale şi internaţionale;

d) reprezentarea şi apărarea intereselor fotbalului judeţean pe plan intern;

e) organizarea competiţiilor fotbalistice aflate în competenţa sa, potrivit Statutului şi Regulamentelor

proprii;

f) elaborarea de regulamente, decizii şi alte norme care vor avea ca obiectiv punerea în aplicare a

prevederilor prezentului Statut;

g) prevenirea şi sancţionarea încălcării Statutului, regulamentelor, directivelor şi deciziilor AJF Calarasi,

FRF, UEFA, FIFA, precum şi a „Legilor Jocului” elaborate de IFAB.

h) prevenirea şi sancţionarea oricărei metode şi/sau practici neregulamentare în fotbal, precum şi

protejarea activităţii fotbalistice de orice abuzuri;

i) susţinerea şi încurajarea practicării jocului de fotbal „curat”, în vederea protejării şi respectării

principiilor fair-play-ului în fotbal;

j) supravegherea şi luarea unor măsuri împotriva folosirii produselor şi metodelor de dopaj în rândul

fotbaliştilor;

k) asigurarea desfăşurării controlului doping în condiţiile legii, AJF Calarasi fiind astfel îndreptăţită să

solicite membrilor afiliaţi informaţii privind planurile de pregătire a echipelor şi informaţii privind

jucătorii lor.

l) dezvoltarea si statornicirea unor legaturi constante intre A.J.F. Calarasi si F.R.F., Liga Profesionista de

Fotbal, alte Asociatii judetene si cluburi de fotbal, in cadrul unui sistem bazat pe autonomie, raspundere,

incredere, transparenta, loialitate si coeziune;

m) colaboreaza cu D.S.J. Calarasi, autoritatile administratiei locale si alti factori interesati in scopul

organizarii si desfasurarii activitatii fotbalistice si dezvoltarii bazei materiale destinate practicarii

fotbalului pe teritoriul judetului Calarasi;

(3) Statutul AJF Calarasi, aprobat de Adunarea Generală a membrilor afiliaţi, este avizat de Comitetul

Executiv al FRF. Modificările şi/sau completările aduse acestora, fără avizul Comitetului Executiv, sunt

nule de drept.

Articolul 8 – Neutralitate şi non-discriminare

(1) AJF Calarasi este neutră din punct de vedere politic, religios si etnic.

(2) Discriminarea de orice tip împotriva unei ţări, a unei persoane fizice sau a unor grupuri de de

persoane având la bază etnia, sexul, limba, religia, orientare politică sau orice alt motiv este strict

interzisă.

(3) Orice tip de discriminare, directă sau indirectă, va fi sancţionată conform Codului Disciplinar

FIFA/UEFA/FRF.

CAPITOLUL II

CALITATEA DE MEMBRU

Articolul 9 – Afilierea, suspendarea şi excluderea

(1) Adunarea Generală a AJF este competentă să decidă asupra afilierii, suspendării şi/sau excluderii

membrilor.

(2) Comitetul Executiv al AJF poate decide cu titlu provizoriu afilierea sau suspendarea, urmând ca

această decizie să fie validată de prima Adunare Generală.

(3) Afilierea se poate efectua daca solicitantul îndeplineşte cerintele AJF Calarasi. Calitatea de membru

inceteaza fie prin retragere, fie prin excludere.

Articolul 10 – Afilierea

(1) La AJF Calarasi se pot afilia numai structurile sportive cu sau fără personalitate juridică, legal

constituite şi recunoscute oficial.

(2) Structurile sportive, cu sau fără personalitate juridică, ale căror echipe participă la competiţiile

organizate de AJF Calarasi, se afiliează la asociaţia judeţeană de fotbal competentă teritorial, legal

constituită, oficial recunoscută şi afiliată la FRF.

(3) Afilierea structurilor sportive se poate face numai după înscrierea acestora în Registrul sportiv al

Ministerului Tineretului şi Sportului sau, după caz, al Direcţiei Judeţene pentru Sport competentă

teritorial, în condiţiile legii.

(4) Prevederile prezentului Statut se aplică şi jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor şi tuturor celorlalţi

oficiali astfel cum este definit acest termen în preambul.

Articolul 11 – Cererea de afiliere

(1)O structură sportivă care doreşte să devină membru afiliat al AJF Calarasi trebuie să adreseze o cerere

scrisă către asociaţie prin care solicită afilierea.

O dată cu cererea de afiliere vor fi depuse urmatoarele documente:

a) copie a Statutului şi a Regulamentelor acesteia, valabile din punct de vedere juridic;

b) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte întotdeauna Statutul, regulamentele,

directivele şi deciziile FIFA, ale UEFA, ale FRF şi ale AJF Calarasi şi prin care asigură respectarea acestora

şi de către proprii membri, cluburi, oficiali şi jucători;

c) o declaraţie conform căreia se angajează să respecte Legile Jocului în vigoare;

d) o declaraţie prin care recunoaşte autoritatea Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne,

conform Statutului FRF;

e) o declaraţie conform căreia este situat şi înregistrat pe teritoriul AJF Calarasi;

f) o declaraţie prin care se obligă să joace toate meciurile oficiale de pe teren propriu pe teritoriul

AJF Calarasi;

g) o declaraţie prin care structura juridică a persoanei care solicită afilierea garantează faptul că

aceasta poate lua decizii independent de orice entitate externă; o listă cu oficialii cu drept de semnătură,

împuterniciţi să încheie contracte cu efecte juridice cu terţi;

h) o declaraţie prin care se angajează să organizeze sau să participe la meciuri amicale doar cu

acordul prealabil al AJF Calarasi;

i) o copie a procesului verbal din cadrul ultimei adunări generale.

(2) Următoarele obligatii urmeaza a fi înscrise în statutele membrilor afiliati sau ale structurilor sportive

care doresc să se afilieze la AJF Calarasi:

a) să respecte întotdeauna statutele, regulamentele, directivele si deciziile FIFA, UEFA, FRF, AJF Calarasi în

vigoare;

b) să respecte întotdeauna Legile Jocului în vigoare;

c) să recunoască autoritatea comisiilor cu atributii jurisdictionale din cadrul FIFA, UEFA, FRF, AJF Calarasi

astfel cum este definită în statutele acestora, precum si jurisdictia Tribunalului Arbitral al Sportului de la

Lausanne astfel cum este definită în statutele FIFA, UEFA si FRF;

d) să îndeplinească întotdeauna obligatiile stabilite prin statutul si regulamentele FRF şi AJF Calarasi.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) si (3) din prezentul articol, se sanctionează, după cum urmează: cu

excluderea structurilor sportive care nu îsi adaptează propriile statute la cerintele AJF Calarasi până cel târziu

la data de 31.12.2011 sau cu respingerea cererii de afiliere în situatia structurilor sportive care solicită

afilierea.

Articolul 12 – Drepturile membrilor AJF Calarasi

(1) Membrii afiliaţi la AJF Calarasi au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunarea Generală a AJF Calarasi şi la Adunările Generale organizate pentru alegerea

reprezentanţilor în Comitetul Executiv, pe categorii de membri afiliaţi;

b) să nominalizeze candidaţi pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al AJF Calarasi sau pentru orice altă

funcţie pentru care alegerea se face de către Adunarea Generală;

c) în cazul cluburilor sportive, să participe la competiţiile naţionale organizate de AJF Calarasi, precum şi

la competiţiile naţionale de fotbal;

d) să prezinte propuneri Adunării Generale şi Comitetului Executiv în vederea includerii acestora pe

ordinea de zi;

e) să participe şi să beneficieze de programele de asistenţă şi dezvoltare elaborate de AJF Calarasi;

f) să exercite orice alt drept izvorând din prevederile statutului şi regulamentelor AJF Calarasi;

(2) Exercitarea drepturilor menţionate la alin. (1) se face în concordanţă cu prevederile statutului şi

regulamentelor AJF Calarasi.

Articolul 13 – Obligaţiile membrilor AJF Calarasi

(1) Membrii afiliaţi la AJF Calarasi au următoarele obligaţii:

a) să respecte Statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF Calarasi /FRF/FIFA/UEFA, precum şi

Legile Jocului” elaborate de IFAB şi „Legile jocului pentru FUTSAL” elaborate de FIFA;

b) să participe la competiţiile municipale organizate de AJF Calarasi, precum şi la competiţii zonale si/sau

naţionale de fotbal;

c) să respecte principiile de fair-play şi integritate a competiţiilor sportive;

d) să se asigure că jucătorii şi oficialii lor respectă statutul, regulamentele, directivele şi deciziile AJF

Calarasi, FRF, FIFA şi UEFA prin inserarea unor clauze obligatorii în contractele încheiate între aceştia şi

structurile sportive în cauză;

e) să recunoască jurisdicţia comisiilor cu astfel de atribuţii din cadrul FIFA, UEFA, FRF, si AJF Calarasi

precum şi a Tribunalului Arbitral al Sportului de la Lausanne, astfel cum este definită aceasta în statutele

FIFA, UEFA, FRF, si AJF Calarasi;

f) să răspundă solidar cu membrii lor individuali în ceea ce priveşte executarea obligaţiilor financiare

faţă de FIFA, UEFA FRF, si AJF Calarasi, după caz;

g) să achite integral cotizaţia şi celelalte obligaţii financiare faţă de AJF Calarasi în condiţiile şi la

termenele stabilite de prevederile statutului şi regulamentelor AJF Calarasi;

h) să se abţină de la orice acţiune contrară intereselor AJF Calarasi;

i) să respecte toate celelalte obligaţii ce reies din statutul şi din regulamentele FIFA, UEFA, FRF şi AJF

Calarasi;

j) membrii afiliaţi au obligaţia să notifice AJF Calarasi în termen de 15 zile şi Ministerul Tineretului şi

Sportului pentru cluburi sau Direcţia Judeţeană pentru Sport pentru asociaţii, în termen de 30 de zile, de

la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii pronunţată de instanţa judecătorească sau de la data

efectuării modificării pentru membrii afiliaţi fără personalitate juridică, orice modificare intervenită în

actul constitutiv şi statutul său, pentru a fi operată în documentele AJF Calarasi şi, respectiv, în Registrul

sportiv;

k) să îşi asume obligaţia de a înainta, în ultimă instanţă, orice litigiu cu caracter naţional apărut ca urmare

sau în legătură cu punerea în aplicare a Statutului sau a regulamentelor AJF Calarasi, Comisiei de Recurs a

FRF, pentru soluţionarea de manieră irevocabilă a litigiului, fără a recurge la instanţele judecătoreşti,

excepţie făcând cazul în care legislaţia română, aplicabilă de la caz la caz, interzice în mod expres acest

lucru.

(2) Încălcarea obligaţiilor prevăzute în cuprinsul alin. 1 al prezentului articol se sancţionează astfel:

-suspendarea sau excluderea pentru încălcarea obligaţiilor prevazute la literele a,b,c,d,e,h şi i;

-penalitate sportivă de 5.000 lei pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute la literele f,g si j;

Competenta pentru sanctionarea acestei abateri disciplinare apartine Comisiei de Disciplină a AJF Calarasi,

la sesizarea Secretarului General al AJF Calarasi.

Articolul 14 – Suspendarea

(1) Adunarea Generală poate hotărî suspendarea unui membru AJF Calarasi, în cazul în care acesta încălcă

în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF Calarasi.

(2) Decizia provizorie de suspendare cu efect imediat poate fi adoptată şi de Comitetul Executiv al AJF

Calarasi. În acest caz, decizia de suspendare trebuie validată cu ocazia primei Adunări Generale a AJF

Calarasi, cu o majoritate de 2/3 din voturile exprimate. În cazul în care decizia de suspendare nu este

validată, sancţiunea va fi ridicată automat..

(3) Pe întrega perioadă de suspendare, membrul AJF Calarasi va pierde orice drept prevăzut de prezentul

Statut. În cazul unei suspendări de orice natură, membrul respectiv îşi pierde dreptul de vot în cadrul

Adunării Generale a AJF Calarasi, iar reprezentanţii acestuia nu pot fi aleşi sau nominalizaţi.

(4) Ceilalţi membri nu pot menţine legături de natură sportivă cu un membru suspendat. Competenţa

pentru sancţionarea unor astfel de abateri disciplinare aparţine Comisiei de Disciplină a AJF Calarasi.

Articolul 15 – Încetarea calităţii de membru al AJF Calarasi

(1) Calitatea de membru afiliat al AJF Calarasi încetează prin:

a) retragere;

b) excludere;

c) dizolvare;

d) dizolvarea AJF Calarasi;

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF Calarasi se aprobă de Adunarea Generală la propunerea

Comitetului Executiv.

(3 ) Membrii afiliaţi ai AJF Calarasi, care îşi pierd această calitate, nu au nici un drept asupra patrimoniului

social al AJF Calarasi.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF Calarasi până la

pierderea calităţii de membru.

Articolul 16 – Retragerea

(1) Un membru se poate retrage din AJF Calarasi, decizia intrând în vigoare la sfârşitul anului calendaristic.

Notificarea de retragere trebuie să fie înregistrată la secretariatul general al AJF Calarasi cel mai târziu cu 6

luni înaintea sfârşitului anului calendaristic. Odată cu notificarea, se va depune la secretariatul general şi

o copie a hotărârii de retragere adoptată de Adunarea Generală a membrului afiliat.

(2) Un membru afiliat al AJF Calarasi care şi-a depus cererea de retragere nu este exonerat de datoria de aşi

achita toate obligaţiile financiare faţă de AJF Calarasi şi faţă de ceilalţi membri ai acesteia.

Articolul 17 – Excluderea

(1) Adunarea Generală poate să excludă un membru în următoarele situaţii:

a) dacă acesta nu îşi îndeplineşte obligaţiile financiare faţă de AJF Calarasi;

b) dacă încalcă în mod grav Statutul, regulamentele, normele şi hotărârile AJF Calarasi;

c) dacă i-a fost revocată recunoaşterea ca structură sportivă şi, în condiţiile legii, a fost radiat din

Registrul sportiv.

(2) Excluderea unui membru afiliat din AJF Calarasi se aprobă de catre Adunarea Generală la propunerea

Comitetului Executiv. Din momentul adoptarii Hotărârii Comitetului Executiv cu privire la propunerea

de excludere a unui membru şi până la data Hotararii primei Adunari Generale, in conformitate cu

prevederile art. 14 alin. 2, Comitetul Executiv poate adopta provizoriu măsura de suspendare a

membrului afiliat în cauză.

(3) Excluderea unui membru afiliat al AJF Calarasi se hotărăşte numai cu o majoritate de minimum 2/3 din

voturile exprimate de delegaţii cu drept de vot prezenţi la Adunarea Generală respectivă.

(4) Un membru afiliat trebuie să-şi îndeplinească toate obligaţiile financiare faţă de AJF Calarasi până la

pierderea calităţii de membru.

Articolul 18 – Dizolvarea membrului AJF Calarasi

(1) Dizolvarea unui membru afiliat se aprobă de către Adunarea Generală a acestuia, în conformitate cu

prevederile Statutului propriu.

(2) Împuternicitul desemnat de Adunarea Generală are obligaţia să transmită Comitetului Executiv al

AJF, prin scrisoare recomandată, hotărârea de dizolvare luată de Adunarea Generală a membrului afiliat,

în termen de maxim 15 zile de la adoptarea acesteia.

(3) Dacă un membru afiliat se dizolvă, el îşi pierde de drept calitatea de membru al AJF Calarasi.

(4) Comitetul Executiv va informa Adunarea Generală a AJF Calarasi, la proxima sa întrunire, cu privire la

dizolvarea membrului afiliat respectiv.

Articolul 19 – Organismele membrilor afiliaţi

(1) Organismele unui membru afiliat pot fi alese în cadrul respectivei structuri sportive. Statutul unui

membru va conţine prevederi referitoare la o procedură care să garanteze o totală independenţă a

alegerii.

(2) Orice organism al unui membru care nu a fost ales conform paragrafului (1) nu va fi recunoscut de

AJF Calarasi.

(3) Deciziile adoptate de organismele care nu au fost alese conform paragrafului (1) nu vor fi

recunoscute de AJF Calarasi.

(4) Nicio persoană fizică sau juridică (inclusiv societăţi de tip holding şi filiale) nu poate exercita control

asupra mai multor cluburi sau grupări de cluburi, atunci când integritatea unui meci de fotbal sau a unei

competiţii poate fi afectată.

Articolul 20 – Preşedinte de onoare şi membru de onoare

(1) La propunerea Comitetului Executiv, Adunarea Generală a AJF Calarasi poate acorda titlul de

Preşedinte de onoare al AJF Calarasi” sau “Membru de onoare al AJF Calarasi” unor personalităţi cu merite

deosebite în activitatea fotbalistică.

(2) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot participa la Adunarea Generală şi pot lua parte la

dezbateri, dar nu au drept de vot.

(3) Preşedintele de onoare şi membrii de onoare pot beneficia de drepturi şi facilităţi viagere. Comitetul

Executiv va stabili tipul şi cuantumul acestor drepturi şi facilităţi precum şi persoanele care vor beneficia

de ele.

CAPITOLUL III

ORGANIZARE

Articolul 21 – Organele AJF

(1) Adunarea Generală este organul suprem şi legislativ al AJF Calarasi.

(2) Comitetul Executiv este organul executiv al AJF Calarasi.

(3) Comitetul de urgenţă este organul care soluţionează problemele ce necesită luarea unor decizii

imediate între şedinţele Comitetului Executiv.

(4) Comisia de cenzori este organ de control financiar intern al AJF Calarasi.

(5) Comisiile sunt organisme de specialitate ale AJF Calarasi.

(6) Organele de conducere ale AJF Calarasi pot fi stabilite prin alegere, printr-o procedură independentă de

orice intervenţie şi influenţă politică. AJF Calarasi îşi administrează activitatea în mod independent, fără

nicio influenţă din partea terţilor.

(7) Comisiile AJF Calarasi sunt: comisii permanente, comisii permanente-autonome şi comisii cu atribuţii

jurisdicţionale.

(8) Comisiile permanente-autonome şi comisiile cu atribuţii jurisdicţionale sunt independente în procesul

de luare a deciziilor. Membrilor Comisiilor le este interzisă participarea la soluţionarea cauzelor în

situaţia în care există un conflict de interese sau riscul unui asemenea conflict.

A. ADUNAREA GENERALĂ

Articolul 22 – Periodicitate

(1) Adunarea Generală este ordinară şi extraordinară.

(2) Adunarea Generală ordinară se desfăşoară anual.

(3) Adunarea Generală extraordinară se convoacă oricând este necesar.

Articolul 23 – Voturi, delegaţi

(1) Adunarea Generală se compune din membrii afiliaţi menţionaţi în continuare, care au drept de vot

egal, astfel:

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga IV;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a V-a

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club/asociaţie din Liga a-VI-a;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal feminin participant la

campionatele judeţene de fotbal feminin;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de copii şi juniori participant la

campionatele judeţene de fotbal pentru juniori;

– un delegat cu drept de vot pentru fiecare club cu activitate exclusivă de fotbal în sală participant la

campionatele judeţene de fotbal în sală;

(2) Cluburile afiliate atât la AJF Calarasi cât şi la FRF au drept de vot în conformitate cu prevederile alin.

1.

(3) Numai delegaţii prezenţi au drept de vot. Votul prin corespondenţă sau prin împuternicire (procură)

nu este permis.

(4) Membrii afilia i pot fi reprezenta i la Adunarea General doar de c tre o ţ ţ ă ă persoană ce deţine o funcţie

de conducere (de regulă preşedinte, secretar general sau funcţii echivalente) în cadrul respectivei

structuri sportive de cel puţin 6 luni şi numele acesteia a fost comunicat în documentele transmise către

AJF Calarasi cum ar fi: cerere de afiliere, cerere de înscriere în competiţii, altele asemenea.

(5) Un delegat nu poate reprezenta decât un singur membru afiliat.

(6) Pe timpul mandatului lor, membrii Comitetului Executiv nu vor putea reprezenta ca delegaţi clubul

din care fac parte şi nu au drept de vot în Adunarea Generală. De asemenea, membrii Comisiilor cu

atributii jurisdictionale, pe toata durata mandatului lor, nu vor putea reprezenta ca delegati nici unul

dintre membrii afiliati si nu au drept de vot la Adunarea Generala.

(7) Numele delegatilor trebuie comunicate la secretariatul general al AJF Calarasi cu cel putin 5(cinci) zile

inainte de data desfasurarii Adunarii Generale. Acestia se vor prezenta la Adunarea Generala cu mandat

scris emis de membrul afiliat respectiv

Articolul 24 – Ordinea de zi a Adunării Generale

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare se stabileşte de Comitetul Executiv şi va cuprinde, după

caz:

a) constatarea întrunirii cvorumului;

b) aprobarea ordinii de zi;

c) alocuţiunea preşedintelui AJF Calarasi;

d) desemnarea scrutatorilor şi a Comisiei de validare a voturilor, a comisiei electorale şi a comisiei de

soluţionare a contestaţiilor – atunci când este cazul;

e) desemnarea a 3 persoane pentru întocmirea procesului-verbal oficial al Adunării Generale sau

verificarea acestuia în cazul în care a fost făcut prin stenogramă;

f) prezentarea raportului Comitetului Executiv şi a raportului administraţiei AJF Calarasi;

g) prezentarea bilanţului contabil pe anul precedent, aprobarea prin vot a acestuia şi descărcarea de

gestiune a Comitetului Executiv;

h) prezentarea sintezei raportului Comisiei de Cenzori şi aprobarea acestuia prin vot;

i) prezentarea şi aprobarea planului anual de activitate şi a bugetului anual de venituri şi cheltuieli;

j) examinarea şi aprobarea propunerilor de modificare a Statutului AJF Calarasi;

k) afilierea, dezafilierea, suspendarea şi/sau excluderea membrilor AJF Calarasi, după caz;

l) alegerea preşedintelui asociaţiei, alegerea vicepreşedinţilor şi a membrilor Comitetului Executiv,

alegerea preşedintelui şi a membrilor Comisiei de Cenzori.

(2) Membrii AJF Calarasi pot face propuneri pentru ordinea de zi a Adunării Generale ordinare.

Propunerile se transmit în scris secretarului general al AJF, cu 60 de zile înainte de data stabilită pentru

desfăşurarea Adunării Generale, iar acestea vor conţine şi o scurtă motivare pentru care se solicită

includerea în ordinea de zi. Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare poate fi completată şi/sau

modificată numai cu votul majorităţii simple a membrilor afiliaţi prezenţi.

(3) Ordinea de zi a unei adunări generale extraordinare va include numai temele (problemele) care au

determinat convocarea ei. Nici o altă problemă, în afara celor incluse pe ordinea de zi, nu se poate

aborda în cadrul unei astfel de adunări.

Articolul 25 – Convocarea Adunării Generale Ordinare

(1) Secretariatul General va notifica in scris cu cel putin 30 zile înainte de data la care va avea loc

Adunarea Generala, toti membrii afiliati, cu privire la posibilitatea acestora ca în termen de 15 zile să

inainteze propunerile in vederea includerii acestora pe ordinea de zi.

(2) Convocarea Adunării Generale Ordinare se face de către Comitetul Executiv şi va fi transmisă în

scris membrilor afiliaţi cu cel puţin 15 de zile înainte de data când urmează să se desfăşoare.

(3) Convocarea va cuprinde data, ora şi locul desfăşurării, precum şi ordinea de zi a Adunării Generale.

De asemenea, se vor transmite membrilor afiliaţi: Raportul Comitetului Executiv privind activitatea

desfăşurată în anul precedent, Bilanţul contabil pe anul precedent, Raportul Comisiei de cenzori (în

sinteză), Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul care urmează.

(4) Dacă în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea/completarea Statutului AJF Calarasi,

textul integral al acestora se va transmite membrilor afiliaţi.

Articolul 26 – Convocarea Adunării Generale Extraordinare

(1) Adunarea Generală Extraordinară poate fi convocată oricând de Comitetul Executiv prin hotărârea

majorităţii simple a acestuia.

(2) Comitetul Executiv trebuie să convoace o Adunare Generală Extraordinară dacă 2/3 din membrii AJF

Calarasi, conform art. 25, alin.1, fac o asemenea solicitare în scris. Solicitarea trebuie să menţioneze

motivul pentru care este cerută convocarea Adunării Generale Extraordinare şi se depune la secretariatul

general al AJF Calarasi.

(3) Adunarea Generală Extraordinară trebuie să aibă loc în termen de maximum 15 zile de la data când sa

hotărât convocarea acesteia. Ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare va fi comunicată odată cu

convocarea acesteia.

Articolul 27 – Cvorum

(1) Adunarea Generală a AJF Calarasi este statutar constituită şi poate lua decizii valabile în prezenţa a 2/3

din numărul delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi să participe la aceasta.

(2) Dacă nu se întruneşte cvorumul prevăzut la alin. 1 în termen de cel mult două ore de la deschiderea

lucrărilor, Adunarea Generală a AJF Calarasi se va desfăşura în ziua următoare, în acelaşi loc şi la aceeaşi

oră. În aceast caz, adunarea se va desfăşura şi va putea lua decizii valabile indiferent de numărul

delegaţilor cu drept de vot desemnaţi de membri afiliaţi, cu excepţia situaţiilor în care pe ordinea de zi se

află unul din următoarele puncte:

a) modificări ale Statutului AJF Calarasi;

b) alegerea sau revocarea preşedintelui AJF Calarasi;

c) excluderea unui membru afiliat;

d) dizolvarea AJF Calarasi.

Articolul 28 – Hotărârile Adunării Generale a AJF

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate(jumătate plus unu) a voturilor membrilor

afiliaţi prezenţi.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin.1, este necesară o majoritate de 2/3 din numărul membrilor

prezenţi, pentru adoptarea urmatoarelor decizii:

– modificări şi completări la Statut;

– excluderea unor membri afiliaţi;

– schimbarea sediului AJF Calarasi în altă localitate.

– schimbarea scopului AJF Calarasi;

– dizolvarea AJF Calarasi;

(3) Se vor putea adopta hotărâri şi cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi (numărul cel mai

mare de voturi din totalul voturilor exprimate), dacă Adunarea Generală decide astfel. În această situaţie,

abţinerile de la vot nu sunt numărate. Dacă se realizează egalitate de voturi, se reia procedura de votare

până la obţinerea majorităţii simple.

(4) Face excepţie, de la prevederile alin. 2 de mai sus, Adunarea Generală desfăşurată potrivit art. 29,

alin. 2 din prezentul Statut, în cadrul căreia o hotărâre validă poate fi luată numai dacă întruneşte

majoritatea absolută a voturilor membrilor afiliaţi prezenţi.

(5) Hotărârile se adoptă prin vot deschis (prin ridicarea mâinii – legitimaţiei de vot) sau secret (cu buletin

de vot), în raport de modalitatea aprobată de Adunarea Generală.

(6) Toate alegerile se fac prin vot secret cu buletine de vot.

(7) Hotărârile Adunării Generale se certifică prin semnătura preşedintelui AJF Calarasi şi intră în vigoare în

termen de 15 zile de la data la care au fost adoptate. În cazuri speciale, Adunarea Generală poate stabili o

altă dată pentru intrarea în vigoare a hotărârilor.

(8) Hotărârile Adunării Generale de modificare a statutului AJF Calarasi intră în vigoare după înscrierea

modificării în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa Judecatoriei competente teritorial.

(9) Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii şi ale statutului, sunt obligatorii şi pentru

membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotrivă.

(10) Hotărârile Adunării Generale contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în prezentul Statut pot fi

atacate în justiţie de către oricare dintre membrii care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au

votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în conformitate cu

legislaţia în vigoare. Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai întâi unei

proceduri arbitrale, in fata unui arbitru independent si impartial agreeat de ambele parti. In situatia in

care nu se ajunge la un acord cu privire la numirea unui arbitru, partile isi vor desemna fiecare cate un

arbitru, urmand ca cei doi sa aleaga un presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile

Codului TAS. De asemenea, membrul AJF, nemultumit de o hotarare a Adunarii Generale se poate adresa

Tribunalului Arbitral al Sportului.

Articolul 29 – Atribuţiile Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este împuternicită să ia hotărâri în orice problemă a AJF Calarasi.

(2) Adunarea Generală are următoarele atribuţii principale:

a) aprobă Statutul AJF Calarasi, modificările şi/sau completările acestuia, precum şi modificarea actului

constitutiv al asociaţiei;

b) aprobă Regulamentul de aplicare a Statutului si Regulamentul de organizare şi desfăşurare a Adunării

Generale a AJF Calarasi precum şi modificările şi/sau completările acestora;

c) aprobă programele strategice privind activitatea fotbalistică din judeţul Calarasi elaborate pe perioade de

patru ani ( între două adunări generale de alegeri );

d) aprobă planurile anuale de activitate şi bugetele anuale de venituri şi cheltuieli ale asociaţiei;

e) alege şi revocă preşedintele asociaţiei, confirmă validitatea adunărilor de alegeri desfăşurate pentru

desemnarea membrilor Comitetului Executiv;

f) revocă individual sau colectiv mandatele membrilor Comitetului Executiv când faptele lor pun în

pericol interesele asociaaţiei;

g) alege şi revocă preşedintele şi membrii Comisiei de cenzori şi aprobă Regulamentul de Organizare şi

Funcţionare a acesteia;

h) aprobă raportul privind activitatea Comitetului Executiv, bilanţul contabil şi descărcarea de gestiune a

Comitetului Executiv, precum şi raportul Comisiei de Cenzori;

i) decide asupra afilierii, suspendării şi excluderii membrilor asociaţiei, potrivit prevederilor prezentului

Statut;

j) aprobă cuantumul cotizaţiei anuale de membru afiliat la AJF Calarasi;

k) decide în legătură cu transferarea sediului AJF Calarasi în altă localitate;

l) aprobă emblema AJF Calarasi precum şi modificarea acesteia;

m) hotărăşte în legătură cu dizolvarea asociaţiei şi lichidarea patrimoniului, conform legii;

n) îndeplineşte şi alte atribuţii, în condiţiile legii.

B. COMITETUL EXECUTIV

Articolul 30 – Alcătuirea Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este compus din 9 membri, după cum urmează:

a) preşedintele AJF Calarasi – preşedinte al Comitetului Executiv;

b) 2 vicepreşedinţi aleşi de Adunarea generală, din rândul membrilor afiliaţi, – vicepreşedinţi ai

Comitetului Executiv;

c) 6 membri, după cum urmează:

– 1 reprezentanţi ai cluburilor/asociaţiilor din Liga a-IV-a;

– 4 reprezentanti al cluburilor/asociaţiilor din Liga a-V-a, cate unul pentru fiecare serie;

– 1 reprezentant al Comisiei Judetene de Arbitri – preşedintele Comisiei judeţene a Arbitrilor.

(2) Membrii Comitetului Executiv sunt aleşi pentru un mandat de 4 ani. Membrii Comitetului Executiv

pot fi realeşi. Nici un angajat sau colaborator al AJF Calarasi, cu excepţia Preşedintelui AJF Calarasi, nu

poate face parte din Comitetul Executiv.

(3) La toate reuniunile Comitetului Executiv participă, fără drept de vot, directorul economic/trezorierul

şi secretarul general.

(4) Dacă preşedintele AJF Calarasi îşi încetează sau nu-şi mai poate exercita atribuţiile, unul dintre

vicepreşedinţi, desemnat de Comitetul Executiv, le va prelua până cel mult la Adunarea Generală

următoare. În acest caz, Adunarea Generală va alege un nou preşedinte, conform prevederilor prezentului

Statut.

(5) Dacă vicepreşedinţii sau ceilalţi membri ai Comitetului Executiv îşi încetează activitatea sau nu-şi

mai pot exercita atribuţiile ca urmare a pierderii calităţii de bază pentru care au fost desemnaţi în

Comitetul Executiv, ei vor fi înlocuiţi, în maximum 30 de zile de la data când respectivele funcţii au

devenit vacante, conform prevederilor prezentului Statut.

(6) Dosarele de candidatură trebuie trimise secretariatului general al AJF Calarasi cu cel puţin 15 zile

calendaristice înaintea datei la care a fost convocată Adunarea Generală. Lista oficială cu candidaţi

trebuie comunicată membrilor AJF Calarasi, împreună cu ordinea de zi a Adunării Generale în cadrul căreia

va fi ales Comitetul Executiv.

Articolul 31 – Organizarea Comitetului Executiv

(1) De regulă, Comitetul Executiv se întruneşte lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) Comitetul Executiv este statutar constituit şi poate adopta hotărâri în prezenţa a jumătate plus unu din

totalul membrilor săi.

(3) Preşedintele convoacă şedinţele Comitetului Executiv. În cazul în care majoritatea membrilor

Comitetului Executiv solicită convocarea unei şedinţe, Preşedintele are obligaţia de a convoca şedinţa în

termen de 30 de zile. Preşedintele redactează ordinea de zi. Fiecare membru al Comitetului Executiv

poate propune teme care urmează să fie incluse pe ordinea de zi. Membrii Comitetului Executiv vor

transmite chestiunile pe care doresc să le includă pe ordinea de zi secretarului general, cu cel puţin 15

zile înainte de şedinţă

(4) La fiecare şedinţă a Comitetului Executiv, problemele dezbătute şi hotărârile adoptate, se

consemnează prin proces-verbal sau stenogramă si pot fi inregistrate audio sau video. Procesul – verbal

sau textul redactat al stenogramei, semnate de secretarul general pentru conformitate, stau la baza

redactării hotărârii adoptate în şedinţa respectivă, care se semnează de toţi membrii prezenţi.

(5) Sedinţele Comitetului Executiv nu sunt publice. La şedinţele Comitetului Executiv pot fi invitaţi:

membri ai comisiilor AJF Calarasi, angajaţi ai AJF Calarasi, specialişti în diverse domenii.

Articolul 32 – Adoptarea Deciziilor

(1) Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor valabil exprimate de catre membrii prezenti ai

Comitetului Executiv. În caz de egalitate, decide votul preşedintelui.

(2) Decizia Comitetului Executiv de suspendare provizorie a unui membru afiliat se adoptă cu

majoritatea absolută a voturilor tuturor membrilor săi.

(3) Hotărârile Comitetului Executiv intră în vigoare imediat cu excepţia cazului în care Comitetul

Executiv prevede altfel.

(4) Fiecare membru al Comitetului Executiv are dreptul la un singur vot .

(5) Voturile se pot exprima deschis sau secret, în funcţie de decizia membrilor Comitetului Executiv

prezenţi la şedinţa respectivă.

(6) Votul prin corespondenţă, împuternicire (procură) sau orice alte mijloace nu este permis.

(7) În mod excepţional, deciziile cu privire la punerea în executare a hotărârilor arbitrale pronunţate de

Tribunalul Arbitral al Sportului de la Lausanne se adoptă prin consens, fără a fi necesară prezenţa

membrilor Comitetului Executiv. În această situaţie, procedura se poate desfăşura prin comunicări

efectuate prin poştă sau fax.

(8) Hotărârea Comitetului Executiv va fi semnată de toţi membri prezenţi la şedinţă.

(9) Hotărârile Comitetului Executiv contrare legii sau dispoziţiilor cuprinse în statutul şi regulamentele

AJF Calarasi pot fi atacate în justiţie de oricare dintre membrii care nu au luat parte la şedinţa Comitetului

Executiv sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de şedinţă, în

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare

Orice litigiu cu privire la Hotararile Adunarii Generale va fi supus mai întâi unei proceduri arbitrale, in

fata unui arbitru independent si impartial agreeat de ambele parti. In situatia in care nu se ajunge la un

acord cu privire la numirea unui arbitru, partile isi vor desemna fiecare cate un arbitru, urmand ca cei doi

sa aleaga un al presedinte al completului arbitral in conformitate cu prevederile Codului TAS. De

asemenea, membrul AJF Calarasi, nemulţumit de o hotarare a Adunarii Generale se poate adresa

Tribunalului Arbitral al Sportului.

(10) Hotărârile Comitetului Executiv vor fi publicate pe siteul oficial al AJF Calarasi, www.AJF Calarasi.ro, cu

excepţia hotărârilor cu caracter confidenţial. Caracterul public sau confidenţial al hotărârilor este stabilit

de catre Secretarul General al AJF Calarasi.

Articolul 33 – Atribuţiile Comitetului Executiv

(1) Comitetul Executiv este organul de conducere permanent al AJF Calarasi. Comitetul Executiv

urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

Comitetul Executiv urmăreşte şi răspunde de aplicarea hotărârilor Adunării Generale.

(2) Comitetul Executiv poate lua decizii în problemele care îi sunt delegate de Adunarea Generală.

(3) Principalele atribuţii ale Comitetului Executiv sunt:

a) aprobă Regulamente şi alte acte normative privind activitatea fotbalistică din judeţul Calarasi, cu

excepţia celor din competenţa Adunării Generale;

b) aprobă calendarul acţiunilor sportive judeţene de fotbal, cu respectarea calendarului competiţional al

FRF;

c) aprobă clasamentele finale ale competiţiilor judeţene de fotbal;

d) propune spre aprobare adunării generale cuantumul cotizaţiei anuale de membru afiliat al AJF Calarasi şi

stabileşte cuantumul taxelor, contribuţiilor şi penalităţilor din activitatea fotbalistică;

e) ia decizii în legătură cu afilierea provizorie, suspendarea provizorie sau excluderea membrilor AJF

Calarasi şi le supune aprobării Adunării Generale şi informează Adunarea Generală la proxima sa întrunire

cu privire la retragerea unui membru din AJF Calarasi;

f) aprobă structura şi componenţa nominală a comisiilor AJF Calarasi, precum şi suspendarea sau eliberarea

din funcţie a membrilor respectivelor comisii;

g) aprobă numirea şi eliberarea din funcţie a antrenorilor principali ai selecţionatelor judeţene,

programele de pregătire şi participarea la jocurile naţionale oficiale şi amicale, precum şi cheltuielile

ocazionate de acestea;

h) aprobă organigrama şi statul de funcţii ale AJF Calarasi, nivelul de salarizare a funcţiilor, normele

financiare privind deplasarea persoanelor delegate în ţară şi străinătate;

i) aprobă salarizarea preşedintelui AJF Calarasi;

j) aprobă programe de dezvoltare a bazei materiale a AJF Calarasi;

k) elaborează şi prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea

bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi

proiectul planului anual de activitate ale asociaţiei;

l) aprobă convenţiile încheiate între AJF Calarasi şi alte persoane juridice;

m) dispune programe şi tematici de control asupra activităţii structurilor sportive afiliate;

n) poate suspenda, până la proxima Adunare Generală, un membru al său sau al Comisiei de cenzori,

dacă se face vinovat de încălcarea flagrantă a îndatoririlor sale sau dacă a devenit nedemn pentru funcţia

respectivă; deciziile Comitetului Executiv în astfel de cazuri se iau cu majoritatea absolută a tuturor

membrilor săi; persoana în cauză se va abţine de la vot;

o) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;

p) aprobă sistemul competiţional judeţean pentru Liga a-IV-a, Liga a V-a şi Liga a VI-a (fotbal în 11 –

masculin), pentru fotbal feminin, fotbal în sală şi juniori precum şi modificările acestuia;

q) aproba calendarul competitiilor interne si internationale ale AJF Calarasi;

r) aproba clasamentele finale ale competitiilor judetene de fotbal;

s) stabileste cuantumul cotizatiilor, taxelor, contributiilor si penalitatilor din activitatea fotbalistica din

judetul Calarasi;

t) dispune controlul asupra activitatii cluburilor, asociatiilor, sectiilor de fotbal potrivit competentelor

legale;

u) aproba organigrama AJF Calarasi.

Articolul 34 – Comitetul de urgenţă

(1) Comitetul de urgenţă este alcătuit din preşedintele şi cei 2 vicepreşedinti ai AJF Calarasi.

(2) Comitetul de urgenţă decide asupra tuturor problemelor privind activitatea curentă a AJF Calarasi care

necesită o rezolvare imediată între şedinţele Comitetului Executiv.

(3) Comitetul de urgenţă se întruneşte, în şedinţe convocate de preşedinte, ori de câte ori este necesar.

(4) Comitetul de urgenţă adoptă decizii cu votul a cel puţin doi membri. Deciziile pot fi luate prin

consultare telefonică, ocazie cu care va fi întocmită o notă telefonică.

(5) Deciziile Comitetului de Urgenţă intră în vigoare imediat. Preşedintele transmite imediat o notificare

membrilor Comitetului Executiv cu privire la deciziile adoptate de Comitetul de Urgenţă. Toate deciziile

adoptate de Comitetul de Urgenţă trebuie aprobate de Comitetul Executiv, la prima şedinţă

(6) Hotărârile Comitetului de Urgenţă vor fi publicate pe site-ul oficial al AJF Calarasi, www.ajfCalarasi.ro.

Publicarea acestora în forma precizată mai sus are valoare de comunicare oficială faţă de orice persoană

interesată.

C. PRESEDINTELE

Articolul 35 – Alegerea şi mandatul preşedintelui

(1) Preşedintele AJF Calarasi este ales de Adunarea Generală a AJF Calarasi. Mandatul preşedintelui începe

la sfârşitul Adunării Generale electorale şi, de obicei, ia sfârşit în al patrulea an al următoarei Adunări

Generale electorale. Preşedintele poate fi reales.

(2) Dacă alegerile au loc după împlinirea termenului de 4 ani, preşedintele continuă să-şi exercite

atribuţiile până la încheierea procesului electoral.

(3) Pentru alegerea presedintelui AJF Calarasi, membrii afiliati vor depune la secretariatul general al AJF

Calarasi, propuneri nominale insotite de acordul scris al candidatului, cu cel putin 15 zile inainte de data la

care este convocata Adunarea Generala ordinara de alegeri.

(4) Propunerile pentru functia de presedinte trebuie insotite de programe scrise ale fiecarui candidat

privind strategia si obiectivele pe care le doreste sa le realizeze pe perioada mandatului.

(5) Persoanele propuse pentru a candida la funcţia de preşedinte al AJF Calarasi trebuie să îndeplinească,

cumulativ, următoarele condiţii:

a) cetăţenia română;

b) studii superioare finalizate;

c) nu au suferit condamnări penale privative de libertate, în acest scop candidaţii au obligaţia de a depune

cazier judiciar eliberat cu cel mult 10 zile anterior depunerii;

d) au îndeplinit, pentru o perioadă de minim 4 ani, una din următoarele funcţii: preşedinte AJF/LPF/FRF,

vicepreşedinte AJF/LPF/FRF, preşedinte al unei comisii permanente din cadrul AJF/LPF/FRF sau

preşedinte de club/asociaţie indiferent de nivelul de competiţii. Dovada îndeplinirii acestei condiţii se

face cu o declaraţie pe propria răspundere, legalizată la notar;

e) nu au fost declarate persona non grata de către Adunarea Generală a FRF/ AJF;

f) vârsta maximă 70 de ani;

(6) Pentru alegerea preşedintelui asociaţiei este necesară obţinerea majorităţii absolute (jumătate plus

unu) a voturilor exprimate şi validate;

În situaţia în care, după primul tur de scrutin, nici un candidat nu obţine majoritatea absolută, se va

organiza al doilea tur de scrutin cu participarea primilor doi candidaţi care au întrunit cel mai mare

număr de voturi.

(7) Dacă pe primul loc sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, superior celui

realizat de candidatul imediat următor, scrutinul va avea loc între ei.

În cazul în care pe locul doi sunt mai mulţi candidaţi care au obţinut un număr egal de voturi, scrutinul

va avea loc între aceştia şi candidatul situat pe primul loc.

După al doilea tur de scrutin, în situaţia de balotaj (nici un candidat nu întruneşte majoritatea absolută a

voturilor), va fi declarat ales candidatul care obţine majoritatea simplă(numărul cel mai mare de voturi

din totalul voturilor exprimate şi validate). În cazul egalităţii numărului de voturi, scrutinul se repetă.

Articolul 36 – Atribuţiile Preşedintelui

(1) Preşedintele reprezintă şi angajează legal AJF Calarasi.

(2) Preşedintele reprezintă legal AJF Calarasi şi are drept de semnătură în numele AJF Calarasi. Comitetul

Executiv poate stabili reguli interne de organizare, privind semnătura colectivă, în special în cazul

absenţei preşedintele şi privind toate activităţile importante ale AJF Calarasi.

(3) Preşedintele asociaţiei prezidează toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi

Comitetului de Urgenţă.

(4) Preşedintele verifică aplicarea şi respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului şi regulamentelor în

vigoare în întreaga activitate a asociaţiei.

(5) Preşedintele verifică aplicarea strategiilor şi politicilor de dezvoltare a activităţii fotbalistice stabilite

de Adunarea Generală, cu respectarea legislaţiei în vigoare, a Statutului, regulamentelor şi hotărârilor

AJF Calarasi.

(6) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoanele care urmează să ocupe funcţia de

Director Economic/Trezorier şi Secretar General. Preşedintele numeşte preşedintele Comisiei judeţene

de arbitri. Preşedintele asociaţiei este autorizat să exercite orice atribuţii delegate de către Adunarea

Generală şi/sau Comitetul Executiv, cu respectarea prevederilor din prezentul Statut.

(7) Preşedintele poate delega atribuţiile sale unor persoane cu funcţii executive din cadrul asociaţiei

(8) Dacă preşedintele este absent, înlocuitorul său de drept va fi unul dintre vicepreşedinţi, pe care

preşedintele îl desemnează în acest scop.

Articolul 37 – Trezorier

(1) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de

Trezorier.

(2) Directorul Economic/Trezorierul are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă şi angajează legal AJF Calarasi, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit

competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF Calarasi;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului

de urgenţă;

c) organizează şi conduce activitatea economica curentă a asociaţiei;

d) elaborează raportul anual de activitate financiară al AJF Calarasi, în colaborare cu Secretarul General;

e) elaborează proiectul bugetului anual de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului anual de activitate

ale asociaţiei;

Articolul 38 – Secretarul General

(1) Preşedintele propune spre aprobarea Adunării Generale persoana care urmează să ocupe funcţia de

Secretar General.

(2) Secretarul general are următoarele atribuţii:

a) reprezintă şi angajează legal AJF Calarasi, prin delegarea de competenţă a preşedintelui, potrivit

competenţelor acordate prin prezentul Statut şi Regulamentul intern al AJF Calarasi;

b) participă, fără drept de vot, la toate şedinţele Adunării Generale, Comitetului Executiv şi Comitetului

de urgenţă;

c) coordonează activitatea administrativă a comisiilor AJF Calarasi;

d) asigură buna desfăşurare a şedinţelor Adunării Generale, Comitetului Executiv şi a Comitetului de

urgenţă;

e) sesizează comisiile AJF Calarasi cu privire la săvârşirea unor fapte care aduc atingere intereselor şi

imaginii AJF Calarasi.

f) elaborează raportul privind activitatea Comitetului Executiv şi a Comitetului de Urgenţă ale AJF

Calarasi.

D. COMISIA DE CENZORI

Articolul 39 – Componenţă şi atribuţii

(1) Controlul financiar intern al AJF Calarasi este asigurat de o comisie formată din trei cenzori aleşi de

Adunarea Generală, dintre care, obligatoriu, un cenzor trebuie să fie contabil autorizat sau expert

contabil.

(2) Mandatul cenzorilor este pentru o perioadă de patru ani. Ei pot fi realeşi.

(3) Membrii Comitetului Executiv nu pot fi cenzori.

(4) În realizarea competenţei sale, Comisia de cenzori:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul AJF Calarasi;

b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă(în sinteză) Adunării Generale;

c) poate participa, prin preşedintele său, la şedinţele Comitetului Executiv, fără drept de vot;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în prezentul Statut sau stabilite de Adunarea Generală.

E. COMISIILE AJF

Articolul 40 – Comisii judeţene

Comisiile judeţene sunt:

a) Comisia tehnică – analizează aspectele de bază referitoare la antrenament şi la dezvoltare tehnică;

b) Comisia de copii şi juniori – analizează principalele aspecte ale activităţii fotbalistice de copii şi

juniori şi elaborează strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

c) Comisia de fotbal în sală – analizează principalele aspecte ale activităţii de FUTSAL şi elaborează

strategii pentru dezvoltarea acestui domeniu;

d) Comisia juridică – analizează problemele juridice generale legate de fotbal şi de activitatea AJF Calarasi;

e) Comisia medicală – se ocupă de aspectele medicale legate de fotbal;

f) Comisia de statistică – se ocupă de problemele de statistică legate de jocul de fotbal;

g) Comisia pentru fair-play şi combaterea discriminării – elaborează programe legate de fair-play,;

h) Comisia anti-doping – elaborează programe pentru prevenirea şi combaterea dopajului în fotbal;

i) Comisia pentru securitate şi siguranţa în stadioane şi pentru licenţierea stadioanelor – stabileşte

standarde privind securitatea şi siguranţa pe stadioane şi elaborează programe în vederea combaterii

discriminării de orice fel şi a huliganismului pe stadioane;

j) Comisia de competiţii –

Articolul 41 – Comisiile AJF Calarasi autonome:

(1) Comisia Judeţeană a Arbitrilor este comisie autonomă.

(2) Comisiile AJF Calarasi autonome sunt organizate şi funcţionează ca organisme de specialitate

autonome din punct de vedere organizatoric, tehnic, economic şi administrativ, potrivit regulamentelor

proprii, elaborate în conformitate cu prevederile Statutului şi Regulamentelor FRF/AJF Calarasi şi aprobate

de Comitetul Executiv.

Articolul 42 – Organe jurisdicţionale AJF Calarasi

a) Comisia de Disciplină;

b) Comisia pentru Statutul Jucătorului;

c) Comisia de Apel;

d) Comisia de Recurs.

Articolul 43 – Organizarea şi funcţionarea comisiilor AJF Calarasi

(1) Atribuţiile comisiilor AJF Calarasi se stabilesc prin Regulamentul intern al AJF Calarasi;

(2) Comisiile cu atribuţii jurisdicţionale ale AJF Calarasi sunt formate din 3 membri, respectiv preşedinte,

vicepreşedinte şi membri.

(3) Comisiile AJF Calarasi sunt statutar constituie în prezenţa a jumătate plus unu din totalul membrilor lor.

(4) Hotărârile comisiilor se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi la reuniunea

respectivă.

(5) Sedinţele comisiilor AJF Calarasi nu sunt, de regulă, publice.

(6) În funcţie de necesităţi, Comitetul Executiv poate constitui şi alte comisii ad-hoc care să rezolve

probleme speciale. În caz de urgenţă, acest drept revine preşedintelui asociaţiei.

CAPITOLUL IV

MIJLOACE FINANCIARE ŞI MATERIALE

Articolul 44 – Bugetul anual

(1) Veniturile, indiferent de sursă şi cheltuielile de orice natură ale AJF Calarasi sunt cuprinse într-un buget

anual propriu.

(2) Bugetul anual se aprobă de Adunarea Generală a AJF Calarasi.

(3) Exerciţiul financiar al AJF Calarasi este anual, se desfăşoară pe parcursul anului fiscal, care începe la

data de 1 ianuarie şi se sfârşeşte la data de 31 decembrie a fiecărui an, şi se întocmeşte bilanţ contabil.

Articolul 45 – Surse de finanţare

(1) Sursele de finanţare şi baza materială a AJF Calarasi sunt constituite în conformitate cu legislaţia în

vigoare privind educaţia fizică şi sportul..

(2) AJF Calarasi poate beneficia de sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale, pentru finanţarea de

programe sportive de utilitate publică. Aceste sume se asigură pe bază de contracte încheiate între AJF

Calarasi şi organele administraţiei publice centrale sau locale, după caz.

(3) Sursele de finanţare provin din:

a) sume destinate finanţării programelor sportive proprii şi înscrise în contractele încheiate cu organele

administraţiei publice centrale şi/sau locale, după caz;

b) venituri obţinute din activităţi economice realizate în legătură cu scopul şi obiectul de activitate al

federaţiei;

c) cotizaţii, taxe, contribuţii, penalităţi potrivit prevederilor prezentului Statut, regulamentelor şi

normelor proprii;

d) venituri obţinute din participarea la competiţii şi demonstraţii sportive;

e) finanţări nerambursabile;

f) donaţii şi sponsorizări;

g) venituri din indemnizaţiile de transferuri la nivel local sau naţional ale jucătorilor de fotbal, care se

constituie în sursă de finanţare a activităţii sportive pentru copii şi juniori;

h) veniturile obţinute din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul AJF Calarasi;

i) alte venituri; sume rămase din exerciţiul financiar precedent.

Articolul 46 – Mijloace materiale

(1) AJF Calarasi poate deţine în proprietate, în coproprietate, în administrare directă, în folosinţă şi/sau prin

închiriere mijloace materiale necesare activităţii sale, ca: imobile, stadioane, baze şi terenuri sportive,

diferite construcţii şi spaţii pentru sport, instalaţii şi dotări specifice, spaţii de cazare şi masă pentru

sportivi, mijloace de transport.

(2) AJF Calarasi poate efectua, cu mijloace auto proprii, transportul selecţionatelor judeţene de fotbal care

se deplasează în ţară şi peste hotare la competiţii şi/sau cantonamente de pregătire, precum şi al

reprezentanţilor asociaţiei participanţi la reuniunile internaţionale.

(3) AJF Calarasi, ca persoană juridică fără scop patrimonial, poate primi în folosinţă gratuită, pe termen

limitat, bunuri imobile din patrimoniul statutului şi al unităţilor administrativ-teritoriale.

Articolul 47 – Drepturile AJF Calarasi

(1) AJF Calarasi este deţinătoarea de drept asupra tuturor drepturilor care iau naştere din competiţiile şi

celelalte evenimente care au loc sub jurisdicţia AJF Calarasi, fără nici o restricţie cu privire la conţinut,

dată, loc şi regim juridic.

(2) AJF Calarasi deţine exclusivitatea:

a) dreptului asupra imaginii de grup sau individuale, statice şi în mişcare a sportivilor săi în

echipament de concurs şi de reprezentare, când aceştia participă la competiţii în numele AJF Calarasi;

b) dreptului de folosinţă asupra siglei/emblemei proprii;

c) drepturilor de reclamă, de publicitate şi de transmisii televizate şi/sau radiofonice la competiţiile pe

care le organizează;

(3) Comitetul Executiv va decide asupra modului de utilizare al acestor drepturi. Comitetul Executiv va

decide asupra cesionării drepturilor de mai sus.

Articolul 48 – Cotizaţia anuală

(1) Fiecare membru afiliat la asociaţie plăteşte o cotizaţie anuală, care trebuie achitată integral până la

data de 31 martie a anului în curs.

(2) Cotizaţia anuală a noilor membri pentru anul în cauză va fi plătită în termen de 30 de zile de la

hotărârea Adunării Generale care i-a admis ca membri, sau, după caz, de la hotărârea Comitetului

Executiv de afiliere provizorie.

(3) Cuantumul cotizaţiei anuale este fixat de Adunarea Generală, la propunerea Comitetului Executiv.

CAPITOLUL V

COMPETIŢII

Articolul 49 – Competiţii interne

(1) AJF Calarasi este singura în măsură să decidă în legătură cu organizarea competiţiilor judeţene de fotbal

la care participă membrii săi afiliaţi.

(2) Adunarea Generală hotărăşte crearea sau reluarea unor competiţii interne, precum şi încetarea unora

dintre cele existente.

(3) Pentru a participa la competiţiile oficiale judeţene/municipale sau naţionale de fotbal, un jucător

trebuie să fie legitimat la un club sau asociaţie sportivă, să aibă aviz medical că este apt pentru

practicarea fotbalului şi să îndeplinească celelalte condiţii stabilite de regulamentele fotbalistice în

vigoare.

(4) Jucătorii legitimaţi sunt obligaţi să se supună controlului doping.

Controlul doping se efectuează conform legislaţiei şi regulamentelor naţionale, regulamentelor

FIFA/UEFA, prevederilor CIO, precum şi ale Agenţiei Mondiale Antidoping. În caz de neconcordanţă

primează regulamentele internaţionale.

Asociaţiile sportive şi cluburile de fotbal vor insera în statutele proprii dispoziţii referitoare la

interzicerea substanţelor şi metodelor care sporesc în mod artificial performanţele sportive.

Articolul 50 – Competiţii naţionale

(1) Competiţiile naţionale de fotbal care au loc pe teritoriul judeţului Calarasi şi nu sunt organizate de AJF

Calarasi trebuie autorizate de FRF şi AJF Calarasi.

(2) Comitetul Executiv va elabora regulamente referitoare la organizarea jocurilor şi competiţiilor

judeţene ale echipelor de cluburi.

(3) Membrii afiliaţi ai asociaţiei pot contracta, organiza şi disputa jocuri amicale cu echipe similare din

alte localităţi, în România şi, respectiv, peste hotare numai cu aprobarea AJF Calarasi /FRF. În nici un caz,

nu vor putea susţine jocuri cu echipe din ţările aflate sub embargou sportiv, cu echipe aparţinând unor

federaţii neafiliate la FIFA sau cu echipe din ţările cu care România nu are relaţii diplomatice. Pe cât

posibil, programarea respectivelor jocuri nu trebuie să aducă prejudicii derulării normale a campionatelor

judeţene/municipale/naţionale de fotbal. Datele lor de desfăşurare vor fi comunicate la secretariatul

general al AJF Calarasi imediat după ce au fost fixate.

(4) Nici un membru AJF Calarasi nu se poate afilia la o altă asociaţie judeţeană afiliată la FRF şi nu poate

să participe în competiţii pe teritoriul altei asociaţii afiliată la FRF fără autorizaţia AJF Calarasi, a asociţiei

pe teritoriul căreia vrea să joace şi fără aprobarea FRF, excepţie făcând circumstanţele excepţionale.

CAPITOLUL VI

SANCŢIUNI ŞI ORGANE JURISDICŢIONALE

Articolul 51- Sancţiuni

(1) Sancţiunile aplicabile membrilor afiliaţi sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) anularea rezultatelor meciurilor;

d) rejucarea meciurilor;

e) scăderea/penalizarea cu puncte;

f) pierderea jocului prin forfait (0-3);

g) interdicţia de a juca pe un anumit stadion;

h) ridicarea dreptului de organizare a jocurilor pe teren propriu;

i) organizarea de jocuri fără accesul publicului;

j) organizarea de jocuri într-o altă localitate;

k) neprogramarea pentru jocurile următoare;

l) restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

m) interdicţia de a legitima şi transfera noi jucători;

n) retrogradarea într-o categorie competiţională inferioară;

o) excluderea din competiţiile în curs şi/sau viitoare;

p) suspendarea drepturilor de membru afiliat, potrivit prevederilor art. 15 din prezentul Statut;

q) excluderea din federaţie conform art. 18 din prezentul Statut;

r) penalitate financiară.

s) interdicţia de a promova într-o categorie competiţională superioară

(2) Sancţiunile aplicabile persoanelor fizice sunt:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) eliminare;

d) restituirea distincţiilor (cupe, medalii, alte premii simbolice);

e) interdicţia de a intra la vestiare sau de a sta pe banca de rezerve;

f) interdicţia de a intra în stadion;

g) suspendarea pentru un anumit număr de meciuri sau pentru o perioadă determinată sau nedeterminată,

ca jucător sau oficial;

h) suspendarea din funcţia deţinută în activitatea fotbalistică pe o durată determinată sau nedeterminată;

i) excluderea din activitatea competiţională sau fotbalistică, în general;

j) declararea persona non grata – persoană neagreată în structurile fotbalului;

k) penalitate financiară.

(3) La sancţiunea aplicată se adaugă, în toate cazurile, penalităţi financiare.

Articolul 52– Organe jurisdicţionale

(1) Competenţele privind soluţionarea cauzelor disciplinare, a litigiilor sau sesizărilor revin comisiilor cu

atribuţii jurisdicţionale ale AJF Calarasi, astfel:

a) În primă instanţă:

– Comisiei de disciplină a AJF Calarasi;

– Comisiei pentru Statutul Jucatorului;

b) Hotărârile pronunţate în primă instanţă pot fi atacate, după caz, la:

– Comisia de Apel a AJF Calarasi ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile Comisiei de

Disciplină;

– Comisia de Recurs a AJF Calarasi ca ultimă instanţă la nivel judeţean, pentru hotărârile Comisiei pentru

Statutul Jucatorului.;

(2) Deciziile Comisiei de Apel sau ale Comisiei de Recurs a AJF Calarasi pot fi atacate la Comisia de

Recurs a FRF. Deciziile pronunţate de către Comisia de Recurs a FRF sunt definitive şi executorii pentru

toţi membrii afiliaţi, jucătorii şi oficialii acestora, pentru oficialii AJF Calarasi, precum şi pentru agenţii de

meciuri si agenţii de jucători.

CAPITOLUL VII

L I T I G I I

Art. 53- Jurisdicţie

(1) Litigiile izvorâte din sau în legătură cu activitatea fotbalistică din judeţul Calarasi, în care sunt

angrenate cluburi afiliate şi oficiali ai acestora, oficiali ai AJF Calarasi, jucători, agenţi de jucători sau

agenţi de meciuri urmează a fi soluţionate exclusiv de organismele jurisdicţionale ale AJF Calarasi.

Prezentele dispoziţii exclud, pentru toate litigiile decurgând din activitatea sportivă, competenţa

instanţelor judecătoreşti, cu excepţia litigiilor decurgând din interpretarea şi executarea contractelor

civile sau individuale de muncă încheiate între jucători şi cluburi sau între antrenori şi cluburi.

(2) În cadrul competenţelor sale, AJF Calarasi este obligată să supravegheze ca membrii săi afiliaţi,

membrii acestora, precum şi celelalte persoane menţionate la alin.1 să respecte procedura privind

soluţionarea litigiilor şi să fie răspunzători de consecinţele pe care le are nerespectarea acesteia.

(3) Hotărârile pronunţate de organele jurisdicţionale ale FRF si/sau Tribunalul Arbitral al Sportului de la

Lausanne vor fi puse în executare prin Decizie adoptată prin consens de Comitetul Executiv al AJF

Calarasi.

CAPITOLUL VIII

DIZOLVAREA ASOCIAŢIEI ŞI LICHIDAREA PATRIMONIULUI

Art. 54 – Dizolvarea AJF Calarasi

(1) Dizolvarea Asociaţiei Judeţeană de Fotbal este hotărâtă numai de Adunarea Generală.

(2) Hotărârea de dizolvare se adoptă cu 2/3 din totalul voturilor membrilor afiliaţi prezenţi şi absenţi.

(3) Odată cu hotărârea de dizolvare, Adunarea Generală va hotărî, cu votul a minimum 2/3 din totalul

membrilor afiliaţi, destinaţia patrimoniului AJF Calarasi. Fără o asemenea hotărâre dizolvarea nu are efect.

(4) În situaţia dizolvării, patrimoniul nu poate fi împărţit, în nici un caz, între membrii AJF Calarasi.

(5) Lichidarea patrimoniului se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, bunurile rămase fiind

atribuite unei alte persoane juridice de drept privat autohtone cu scop identic sau asemănător sau, în lipsa

acesteia, unei persoane juridice de drept public reprezentând în stat interesele servite de persoana juridică

dizolvată.

CAPITOLUL IX

DISPOZIŢII FINALE

Art. 55 – Colaborarea cu FRF şi celelalte AJF-uri

Pentru realizarea programelor şi obiectivelor sale, Asociaţia Judeţeană de Fotbal Calarasi colaborează cu

Federaţia Română de Fotbal şi cu celelalte Asociaţii Judeţene de Fotbal, în condiţiile legii.

Art. 56 – Situaţii nereglementate de Statut

(1) Comitetul Executiv al AJF Calarasi: decide în toate cazurile neprevăzute în prezentul Statut,

corespunzător dispoziţiilor în materie ale FIFA, UEFA şi FRF, cu respectarea dispoziţiilor legale în

vigoare.

(2) Deciziile Comitetului Executiv sunt obligatorii.

Art. 57 – Principiu

(1) Membrii afiliaţi sunt de acord să se conformeze deciziilor adoptate de organele AJF Calarasi

competente care, în concordanţă cu prezentul Statut, sunt definitive şi irevocabile.

(2) Membri afiliaţi au obligaţia să adopte măsurile necesare pentru a se asigura că oficialii şi jucătorii lor

se conformează principiului enunţat la alin. 1.

(3) Obligaţia descrisă la alin. 1 se aplică în mod corespunzător şi agenţilor de jucători precum şi agenţilor

de meci.

Comments are closed.